Muziek en coaching

Coaching en therapieIn het land van zorg en behandeling is muziek een veelgebruikt middel. Muziek is de kortste weg naar het gevoel is een uitspraak waar ik me goed in kan vinden. Muziektherapie is dan ook een veel gebruikte methode om op een creatieve, spontane en soms moeilijke manier om tot zelf- inzicht en verandering te komen. Maar ook om echte, werkelijke ontspanning te bereiken.

In de huidige maatschappij valt het woord moeilijk weg te denken. Elke behandeling, hoe intensief dan ook, heeft het nodig om (na)besproken te worden. Na geruime tijd of direct.


CSP hanteert het principe van ’de korte weg’. Dat houdt in dat de werkwijze doelgericht is. Door analyses, hypotheses en transfers gericht bezig met a) de problematiek, b) 'de andere cq nieuwe weg' en c) de vertaalslag (transfer) naar het hier en nu en de toekomst.


CSP is een eenmansbureau dat zich gespecialiseerd heeft in het helpen van personen met mentale- en gedragsproblemen.
Sociale Panorama en Muziektherapie zijn de tools die worden gebruikt.